Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Αγριοπούλου Σοφία Καθηγήτρια Εφαρμογών

 

Βαρζάκας Θεόδωρος  Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Βογοπούλου Αρετή Καθηγήτρια Εφαρμογών

 

Ζακυνθινός Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Καπόλος Ιωάννης Καθηγητής

 

Μαρίνα Παπαδέλλη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Σπηλιόπουλος Ιωακείμ Επίκουρος Καθηγητής