Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Αγριοπούλου Σοφία Καθηγήτρια Εφαρμογών

 

Βαρζάκας Θεόδωρος  Καθηγητής

 

Βογοπούλου Αρετή Καθηγήτρια Εφαρμογών

 

Ζακυνθινός Γεώργιος Καθηγητής

 

Καπόλος Ιωάννης Καθηγητής

 

Μαρίνα Παπαδέλλη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Σπηλιόπουλος Ιωακείμ Επίκουρος Καθηγητής