Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Αγριοπούλου Σοφία Καθηγήτρια Εφαρμογών

 

Βαρζάκας Θεόδωρος  Καθηγητής

 

Βογοπούλου Αρετή Καθηγήτρια Εφαρμογών

 

Ζακυνθινός Γεώργιος Καθηγητής

 

Καπόλος Ιωάννης Καθηγητής

 

Κουτρουμπής Φώτιος Καθηγητής Εφαρμογών

 

Μαρίνα Παπαδέλλη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Σπηλιόπουλος Ιωακείμ Αναπληρωτής Καθηγητής