Υποτροφίες

 

1. Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδ. έτος 2016-2017

 

2. Πρόγραμμα χορήγησης Υποτροφιών σε τρείς (3) Έλληνες φοιτητές για σπουδές στην Κίνα για το έτος 2016-2017

 

3. Πρόγραμμα Υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές για σπουδές στη Σλοβακία για το έτος 2016-2017

 

4. Κρατικές υποτροφίες  της Δημοκρατίας της Λετονίας για το ακαδ. έτος 2016-2017

 

5. Πρόγραμμα υποτροφιών σε δύο (2) Έλληνες φοιτητές για πτυχιακές σπουδές στην Κορέα για το έτη 2016-2019

 

6. Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Τουρκία

 

7. Προκήρυξη υποτροφιών Εσθονίας

 

8. Προκήρυξη υποτροφιών του Khazar

 

9. Πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Korea